Stikkordarkiv: Isolering

Prosessen videre, dampsperre og isolering

Damsperren er nå på plass og vi er i ferd med å lekte ferdig bygget i første etasje. For å lettegjøre trekking av teknisk og forhindre at vi perforerer dampsperren, er den inntrukket med pålekting 36*48. Vi har benyttet oss av kryssisolering med 36*48 for å oppnå best mulig isoleringsmengde og brytning av kuldebro.

Med å velge vår løsning i taket, lettegjør man også for å sette tekniske løsninger som downlights og kasser. Disse har som oftes et minimum på 50mm klaring. Med vår løsning vil man slippe etterisolering. Noe som gjør både arbeidsforholdene og isoleringen enklere og bedre.


Veggene har den samme påforing 36*48. Fokuset under denne prosessene er hele tiden å tenke tett bygg og minst mulig perforering.

Tanken på å snart være helt ferdig med isolering fryder og man ser frem imot neste del av installasjonen.

Isolering, Glava Extreme 33

Etter å ha nådd våre mål på både lekkasjetest og fuktighetsprøvene med god margin , har vi startet isolering av bygget. Vi har også begynt å se bygget mot en klassifisering som aktiv – eller plusshus. Med dette blir utvalget av materialer litt begrenset. Vårt valg ble Glava sitt produkt Glava Extreme 33, med en lamda på 0,033. Med vårt lekkasjetall vil det gi oss et beregnet energibehov årlig på 11KWh/m2, på dette stadiet.


Mengden av isolering på bygget er relativt mye, men den totale mengden av isolering i vegger og tak er ikke å regne som ekstreme. Veggene i 1 etasje vil være 300mm, inntrukket Glava dampsprerre og kryssisolering med 50mm.

Takkonstruksjon er 400mm med 50mm kryssisolering for å begrense kuldebroene i kontruksjonsvirke.