Tak-konstruksjon

Takene i huset er av typen pulltak, og det er hovedarken som har gitt de meste av utfordringene i bygget. Her er det store laster og spenn som gjør at man har utfordringer både for taket og hvordan man skal oppta de forskjellige lastene nedover i bygget. Vi valgte tilslutt å trekke spennet over stuene til full lengde. Begrunnelsen for dette er å slippe å ha en bærende drager i stuen over peisen. Det hadde krevd en forandring i peisen og der igjen den tekniske sjakten vi har tilrettelagt for. Med denne løsningen vil vi få et spenn på over 10 meter, men løsningen er å sette sperrene på cc300 isteden. Dette gir en mye bedre estetisk og praktisk løsning innvendig.

Dragerne i taket er 450mm overtrukket med Wempro fra Glava med påforing 36*98 og bordtak. Se produktløsning hos Glava. Samt skråtak med sperrer av I-bjelker med kombinert undertak og vindsperre.

Tak-konstruksjon med I-bjelker og undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig
diffusjonsåpent. I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig
med eget luftesjikt siden all lufting forgår mellom undertaket og tekking av stein eller
plater. Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge
for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til
takvinkel.

Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent så legges
isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer.
Kombinert undertak og vindsperre leveres både på rull og i plateformat.
Tak-konstruksjonen må ha lufting. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at
innebygget fukt, byggfukt og evt. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å
slippe ut. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to
damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Samtidig skal det hindre
at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald
som mulig.

På I-bjelkene monteres det dampåpne undertaket. Hele sperrehøyden fylles med
glassull fra takfot til møne(anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Når hele hulrommet fylles så legges to GLAVA® I-bjelkeplater mot hverandre.
Alternativt kan det benyttes GLAVA® Stålstenderplate i steget og vanlig plate/
rull mellom flensene.

Dampsperren monteres på undersiden av sperrene, og skal overlappe dampsperren
på vegg.I enkelte tilfeller kan det være fordelaktig å flytte dampsperresjiktet slik at inntil
1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen
kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet
blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.
Tak-konstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i
hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet.
Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.