Vinduer, U-verdi

Vår leverandør av vinduer viser tydelig at de har et fremtidsrettet mål og en visjon om å være en av de markedsledende innenfor sitt område. For denne leveransen har vi alikevel brukt mye tid på å finne rette leverandør. En viktig del av bygget er nettopp denne posten og det finnes mange leverandører. Kriteriene våre ble knyttet mot kvalitet, bestandighet, utforming, energieffektivt, vedlikeholdsfritt, vekt og kostnad.

Vi landet på en løsning som vi mener vil være det beste alternative til vårt hus. Her er det flater som ofte vil oppleve vær og vind i et hardt miljø. Vedlikeholdsfritt var også et av våre krav til produktet.

Magnor H-vinduet, ble vårt valg.

 

Enova sier om dette;

«Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

Tabellen viser hvilke minstekrav og anbefalinger som byggeforskriftene har stilt til U-verdi. Jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolering. Enova anbefaler U-verdi 1,0 eller bedre. Enkelte leverandører tilbyr vinduer med U-verdi ned mot 0,7.

Utvikling av U-verdi for vinduer U-verdi
Passivhus(NS 3700) 0,8
Nye forskrifter 2010 1,2
Byggforskriftene 1997 1,6
Byggforskriftene 1987 2,4
Byggforskriftene på 60-70-tallet 2,6
Byggforskriftene på 40-tallet 2,8