Fasade, grunn og innvendig

Her ligger det en oversikt over de produkter, produsenter og leverandører som har levert og vil bli levert til vårt prosjekt fordelt i de forskjellige elementene som vi har valgt å fordele prosjektet opp i.

Omtale og erfaringer vil bli delt ettersom byggeprosessen fortsetter.