Strømforbruk

Ventilasjonsanlegg

Prosjektdata, Flexit

Forutsetninger
• Lydkanal i henhold til ISO 5136
• Omgivelses lyd i henhold til ISO 9614-2
Enhetsspesifikasjon
• Enhetstype Flexit UNI 4 R E EC L 230
• Beskrivelse
• Inndata
• Tilluftsmengde 396.0 m³/h
• Totalt trykkfall 54 Pa
• Avtrekksmengde 396.0 m³/h
• Totalt trykkfall 61 Pa
• Dimensjonering av utetemperaturen -25.0 °C
• Avtrekkstemperatur 22.0 °C
Tekniske spesifikasjoner
• Vekt 86 kg
Tilluft Avtrekk
Vifter
• Innregulering 66 % 67 %
• Effekt 65 W 71 W
• SFP 0.60 kW/(m³/s) 0.65 kW/(m³/s)
• SFP tot 1.2 kW/(m³/s)
Varmegjenvinning
• Temperaturvirkningsgrad (EN 308) 84 %
Lyddata, tilluft
Frekvensbånd Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw Totalt Lw(A)
• Tilluftskanal, vinter 78 76 77 73 66 63 51 37 dB 74 dB(A)
Lyddata, avtrekk
Frekvensbånd Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw Totalt Lw(A)
• Avtrekkskanal, vinter 69 66 65 64 53 40 28 11 dB 63 dB(A)
Lyddata, omgivelse
Frekvensbånd Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw Totalt Lw(A)
• Omgivelse, vinter 24 35 47 36 32 29 20 9 dB 40 dB(A)