Aventa

Leveranse til prosjektet

Leveransen fra Aventa til prosjektet Grønn Linje innbefatter system med 3 hovedkomponenter – solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Produktene er beskrevet under produktinformasjon.

Solfangerne absorberer strålingsenergien fra sola og omdanner den til varme. Varmen brukes til å varme opp vannet som sirkulerer i solfangerne. Det varme vannet transporteres til en varmesentral (varmelager) eller en bereder for bruk/lagring.

Varmesentralen er en godt isolert tank i syrefast stål med teknisk anlegg for drift av både solvarme- og eventuell gulvvarmekrets. Den sørger for automatisk tilførsel av tilleggsenergi, dersom det ikke er tilstrekkelig solenergi til å dekke behovet fullstendig. I rene tappevannsanlegg brukes varmtvannsberedere i stedet for varmesentral.

Styringssystemet regulerer tilførsel av energi til energisentralen eller berederen. Det starter solvarmeanlegget straks det blir varmt nok i solfangerne til at temperaturen kan heves. Skal solvarmen også brukes til romoppvarming, sørger styreren for at innetemperaturen holdes konstant på valgt nivå, og sikrer minimalt energiforbruk. Styringssystemets hovedenhet integreres i energisentralen.

Kort om Aventa Nordic

Aventa AS er et norsk selskap med høy ekspertise og mange års erfaring innen solenergi og vannbåren varme. Aventa sin aktivitet omfatter utvikling, produksjon og salg av solvarmeanlegg til de fleste typer bygg. I tillegg leverer Aventa komplette regulerings- og energimålesystemer til vannbårne varmeanlegg.

Aventa er også aktive FoU-partnere i store nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Dette gir Aventa en god oversikt over både produkt- og markedsutvikling i tillegg til et solid faglig nettverk.

Aventa er lokalisert med hovedkontor i Oslo. Produksjonen skjer i Holmestrand.