Passivhus og Grønn Linje

utsikt-fra-huset

Med konseptet «Grønn Linje» ønsker vi å skape en plattform med oversikt over prosessen rundt husbygg, tekniske løsninger, passivhus, gode leverandører og aktører. Vi ønsker å forklare og  forenkle det byggtekniske i forhold til vårt hus, som er under oppføring 2014. Fokuset primært for dette nettstedet vil være knyttet til dette prosjektet.

For å skape en helhetlig fremstilling av de leverandører og samarbeidspartnere, har vi lagt til grunn deres presise og solide levering av produkter og utførelse av arbeid. Samt deres mulighet for å kunne vise sine produkter i sammenheng med andres.

Vi har gleden av å introdusere flere nye produkter som vil være å finne på markedet i løpet av byggeprosessen eller i nær fremtid. Vi har som utgangspunkt å se hvordan disse nye produktene fungerer og hvordan de kan måle seg med forventninger etter introduksjon, levering og utprøving. Produktene som vi ønsker å bringe inn i huset har en standard som man kan forsvare med tanke på miljø-, helse-, tekniske og funksjonsmessige hensyn.

Les mer om konseptet Grønn linje og prosjektet …