Om konseptet

Hvordan startet det hele

Etter å ha lagt ned et betydelig antall timer for å finne hustype med «riktig» utseende og funksjonalitet, uten resultat, tok vi penn og papir fatt og skisserte en tegning over hus og hustype som vi ønsket realisert.

Videre prosess var å finne rette vedkommende til hjelp med format,  snitt-tegninger og underlag vi kunne jobbe videre med. Her valgte vi Aleksander Moen AS. En ung byggmester med talent, kunnskap og pågangsmot.

Tanken bak prosjektet var å bygge et hus for fremtiden. Huset skulle ha elementer som vi ser for oss vil gjenspeile en standard for husbygging innen få år. Stikkord som vi la til grunn var bl.a.; energieffektivt, passivhus-standard, funksjonalitet, allergivennlig, lys, åpent, solfangere, Svanemerket.

Vi tok kontakt med Enova for å se hva de hadde av programmer med disse stikkordene involvert. Her var det flere elementer som var aktuelle, passivhus-støtte, fornybare energikilder, smarthus, osv. For å kunne vært kvalifisert som et passivhus-prosjekt for Enova, var vi nødt til å benytte oss av en prosjektør, kvalifisert av Enova.

Kontakten ble opprettet med NTNU. Her utdannes fagfolk godkjent av Enova som passivhusprosjektører. De sendte en liste over navn på kvalifisert personell. Med tanke på at dette var knyttet til Østfold og Halden var det et klart ønske at vedkommende var knyttet til denne regionen. Blant disse var Eivind Kolstad, Bolig Enøk AS.

Bolig Enøk AS arbeider Eivind Kolstad som markedssjef / Energi- og Passivhusrådgiver. Bolig Enøk er et datterselskap av Glava. Kolstad er en mann med et engasjement som overstiger de fleste og med en genuin interesse for sitt felt. Det er heller ikke en ulempe at han, i tillegg til sin kunnskap på sitt felt, også har bred praktisk erfaring med restaurering og bygging av hus.

Eivind Kolstad og Bolig Enøk AS så dette som er spennende prosjekt. De tok det under lupen for å se hvordan man kunne få dette til å komme innenfor kriteriene til passivhusstandarden som Enova krever for energiregnskap og utførelse. Den vanligste utfordringen med å bringe boligen og prosjektet til denne standarden, er at det ofte taes for sent inn for energiprosjektering slik at de eventuelle forandringer vanskelig lar seg løse. Vi fikk vårt prosjekt til å komme i balanse etter bl.a justeringer av klimasone. Søknad ble sendt Enova og godkjent.

Prosessen videre var nå å finne de riktige aktørene for både leveranse av produkter og de rette utførende for arbeidet. Markedet er enormt og tilbudene mange. Vi begynte å detaljdele leveransene til prosjektet opp for å finne de riktige produktene, som også kunne matches mot hverandre. Vi kom i kontakt med Glava AS. De var i starfasen av å lansere et nytt produkt, et nytt og spennende konsept for termomurproduktene. Vårt prosjekt ble introdusert og ble ansett som spennende nok til at vi har blitt et  prosjekthus for Glava og deres nye produkt Trollveggen.

Etter dette har det vært en lang prosess der vi har hatt som fokus å bygge relasjoner til flere leverandører av produkter og tjenester. Disse har en vilje og sterke mål til å være blant de beste på markedet på sine produkter. Les mer om de ulike aktørene under fanen «kontakter». Vi har vært i kontakt med mange for å vurdere de mot hva de kan tilby. Og med differensierte kriterier har vi vurdert de og kommet frem til denne listen.

Kriteriene som vi har fulgt er følgende for leverandører av produkter;

  • Mulighet for leveranse innenfor spesifikasjon som avtalt, kvalitets-, tids-, leveranse- og kostnadsmessig.
  • Produkter som har som sikte på å være bestandige og av god kvalitet.
  • Produkter som har fokus på helse-, inneklima, kostnader.

Kriterier som vi har fulgt for leverandører av tjenester:

  • Mulighet for leveranse innenfor spesifikasjon som avtalt, kvalitets-, tids-, leveranse- og kostnadsmessig.
  • Kommunisksjon og tilgjengelighet
  • Mulighet for videre samarbeid og mulighet for å kunne knytte samarbeid de andre aktuelle aktørene og leverandørene.

Takk til

Vi må takke alle som har bidratt og bidrar til at dette prosjektet nå har kommet til den fasen det er i. Det er takk til både de profesjonelle som har bidratt med ekspertise, men også alle andre som har kommet med innspill og bidratt på husbygget.

13.november 2013 gikk startskuddet for husbyggingen.