Hunton: Bjelkelag, reisverk, takkonstruksjon

Leveranse til prosjektet

Hunton AS er valgt som leverandør av konstruksjonsemner til prosjektet. Hunton har produkter som er i samsvar med vår linje og våre kriterier for valg av produktleveranse. Dette er produkter hvor de har valgt å være fremtidsrettet med sine mål og verdier.

De har et bredt utvalg av produkter som vi skal skal se nærmere på og vil med stor sannsynlighet komme til å benytte oss av.

Kort om Hunton

Hunton har i dag en ledende posisjon innen produksjon av trefiberbaserte produkter. Deres fokus er hele tiden å videreutvikle produkter og løsninger til fremtidens bygg.

De har utviklet egne løsninger og produkter til byggkonstruksjon samt til tak, gulv, vegg og isolasjon. Dette er Hunton-løsninger som gjør det enkelt å oppnå byggetekniske krav, for eksempel til passivhus.

Prosessen fra en trestokk til ferdig produkt er komplisert og krever erfaring og kunnskap om trefiber. Hunton har i dag en egen «Huntonskole» for å heve kompetansen hos de ansatte, blant annet innen tre og trefiber.

I Hunton brukes mye ressurser på å videreutvikle egne avanserte produkter og tilføre nye produkter i porteføljen. De er i dag markedsledende på trefiberbaserte bygg løsninger.

Kort om I-Bjelke

Et segment innenfor byggeteknikk som holder lav vekt, byggeffektivt og kostnadsoverkommelig. Vanlig er det å benytte seg av dette i bjelkelag og tak, men mindre vanlig å nytte dette til reisverk. For å vise at dette er en god løsning som vi har tiltro til, har vi valgt denne løsningen. Det vil gi en bedret u-verdi som er en tilstrebelse for å kunne oppnå ønsket u-verdiregnskap.

Effektiv logistikk: I-bjelker til tak, vegger og gulv satt i system – er ideelt for bruk i trebaserte bygg hvor tykkelsen på bl.a. bindingsverk er fra 200mm og oppover.

I-Stender monteres i prinsippet som en trestender, men har ingen begrensninger på bredde (tykkelse vegg). Kan leveres fra 200mm til 400mm.

I-bjelker har lenge vært hyppig brukt til bjelkelag og takverk. Myndighetenes krav til mer energiøkonomiske konstruksjoner gir en utvikling i retning av større isolasjonstykkelser i gulv og tak og gjør derfor I-system enda mer ideelt til disse bruksområdene.