Solvarme og peisvarme, Smarthus

Selv om dette er et passivhus, vil det bli behov av å bruke energi til oppvarming. I dette prosjektet har vi valgt å benytte oss av solvarmeteknologi som primær varmekilde og supplere med peis som er vannmantlet. Dette for å kunne benytte seg av fornybar energi og samtidig nyte stemningen av å ha en

varmekilde i stua, dog med liten strålevarme. Liten strålevarme er er viktig begrep når man skal benytte seg av peis i passivhus. Med høy strålevarme vil man ikke kunne benytte peis og regulere varmen i rommet optimalt. Det kreves lite å gi varme i en type hus som dette og dermed vil en tradisjonell varmekilde gi ubehagelig mye strålevarme til rommet og virke mot sin hensikt.

Peis med vannkappe Schiedel

Muligheten for å kunne nytte seg av denne varmen til lagring er dermed viktig. Her har vi fått muligheten for å benytte oss av en ny modell til Schiedel Kingfire Aqua som vi ser på med stor entusiasme. Her har man en vannmantlet peis, som sammen med et solvarmeanlegg med rekombineringskrets, gir mulighet til å lagre oppvarmet energi i solvarmeanlegget.

Solfangeranlegg, Aventa

Solvarmeanlegget vil i tillegg være knyttet til solfangere som vi har valgt å sette vertikalt på veggen. Dette er ikke en helt optimal retning for fangerne, men til gjengjeld gir det oss en fasade med et estetisk riktig bilde. Man skal selvfølgelig tilstrebe et optimalt anlegg. Men i vårt tilfelle, der vi kunne satt solfangere på et stativ på taket for noen få prosent mer effekt, mot av man skulle gremmes over det estetiske i etterkant vil være med en slik løsning, velger vi i vår forfengelighet solfanger stilt på vegg. Aventa solfanger anlegg, 1600l med 50kvm solyte av solfangere, med tilkobling av peis med vannkappe.  Aventa anlegg

Solceller, Carl

Solcelleanlegget er forlagt på det minste pultaket for mest effektiv soleksponering Foreligger ikke i optimal vinkel, men sett utifra det  effekten som begrenser seg i forhold til den vinkel som er optimal er minimalt som dette har av innvirking.  Anlegget som er installert er på 50kvm og med en installert effekt på 7,5kW: Beregnet effekt forventet i løpet av året er 6.200kWh/år. Fra mars i fjor hadde vi i løpet av året produsert 6.400kWh/år. Dermed er vi 200kWh over forventet. Solcellespesialisten