Kjelleretasje

Såle-elementer

Såle-elementer er levert av Glava, med en detaljert utarbeidelse fra Grunmäklarna AB. God oppfølgning meg gode underlagsdokumenter. Gode produkter og utmerket oppfølging av prosjektet.

Ringmurens isolasjon har betydning for telesikring av selve ringmuren og for varmetapet i gulvets randsone nær ytterveggen. Isolert ringmur må i telefarlig grunn føres minst 0,3 m under terrengnivå samt at XPS-isolasjon bør legges horisontalt ut fra ringmur. Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres, enten ved bruk av drenerende isolasjonssjikt eller tilbakefylling av drenerende masser.

Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200. Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Såleelementene er av XPS, vanger 200mm, sålebredde 600mm, XPS 400 som bunnelement.

Utførende av hvordan overgangen mellom Trollveggen og underliggende såleelementer er løst

Utførende av hvordan overgangen mellom Trollveggen og underliggende såleelementer er løst

Armering i bunn er tre 12mm armeringsstål knytt med 8mm armeringsbøyler for optimal oppstivning.

Som gir grunnlag for Trollveggen-elementene:

Betongdekket

IMG_2374 Dekket i kjeller inneholder boarealet som er innenfor klimaskjermen. Delet går i senter bærevegg og teknisk rom.

Det er forlagt vannbåren varme i de aktuelle rommene der det er nyttig. Leverandør av vannbåren varmerør er Høiax, som også vil være hovedleverandør av bokser, vannrør, koblinger, osv.

Dekket er 120mm betongsjikt med k-187 6mm armeringsstål forlagt på strategiske punkter, med annerledes oppbygning hvor man har store punktlaster.

Glava EPS 80 er brukt mot grunnen med en diffusjonsplast mot sålen. Det er denne løsningen som de anbefaler ved bruk av påsmøringsmassen, Radonsperren, fra Weber.

Kjellervegger

Kjellervegger er opparbeidet i Trollveggen-elementer. Dette er en ny produktserie som Glava har introdusert. En løsning som ikke er ny i EPS markedet, men bygger på en Kanadisk løsning innenfor bygg. Elementene gir deg en mulighet for raskt å kunne bygge vegger som du effektivt kan stive av med enkle løsninger.

Oppbygning av Trollveggen er at det er stålarmering i blokkene som gjør blokkene meget bestandige, sikre mot utpressing og kompakte. Det er stålband inne i EPS som gjør at man kan skru lekter og det som er hensiktsmessig på en enkel og robust måte.

Elementene er fordelt på to størrelser med lik lengde 1980mm, men variabel høyde 600 eller 300mm. Dette forenkler antall elementer.

For sikring av veggene mot tilfyllingsmasser brukte vi her armering 12mm satt på vertikal cc200mm og horisontal for hvert annet stålsjikt i høyden, tilsvarer ca cc300.

Trollveggen monteringsanvising

Se eget innlegg om grunnmuren