Alvdal, fasadekledning

Leveranse til prosjektet

Vi har valgt til vårt prosjekt for kledning, Alvdal malmfuru-kledning. Dette for å øke bevisstheten rundt våre produkter som er lokalt og er benyttet i generasjoner tidligere og som man har litt «glemt». Estetisk vil malmfuru etterhvert gråne mot sølv og gi et robust preg på utseende, som vi er på utkitt etter. Dette er også produkter som man har svært begrenset krav vil vedlikehold. Noe vil gi det en karateristikk om at den er vedlikeholdsfri, men det vel et begrep som ikke finnes.

Malmfuru – det optimale miljø alternativet.

Malmfuru er en fellesbetegnelse på trær som kommer fra områder der furua er «sentvoksende». Malmfurus kvalitet er avhengig av kjerneved andelen, og en må derfor være nøye på hvilken kjernevedandel en får. Det er kjerneveden som fra naturens side mettet med stoffer som gir naturlig beskyttelse mot sopp og råte. Desto mere harpiks treverket inneholder jo bedre er treverket beskyttet, men stort harpiks innhold kan medføre utkok av harpiks, dette dukker oftest opp på varme sommerdager gjerne også i nærheten av kvister. Når det blir litt kaldere i været og harpiks har størknet, kan den børstes eller slipes bort. På bakgrunn av at det kun er kjerneveden som har denne naturlige beskyttelsen, legger vi vekt på å fremskaffe materialer med 100 % kjerneved. Toppkvalitet kaller vi malmfuru med 90-100% kjerneved. Dette på bakgrunn av at “kjernevedsylinderen” inne i stammen varierer i tykkelse, vil en påregne at det kommer inn mindre partier med yteved. Man kan ikke garantere 100%, men skriver at kjernevedandelen er 90-100%.

Alvdal malmfuru

Kort om 

 Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955 som ett andelslag med 600 lokale eiere. Grunnlaget for etableringen av bedriften var våre eieres ønske om å ha et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdalen. På den tiden var det for få sagbruk i Norge. Grunneierne i Nord-Østerdalen, som har lang tradisjon i å samarbeide, etablerte et andelslag for å sikre avsetning på sagtømmeret.

Teknologiutviklingen gjorde etter hvert vår saglinje ulønnsom, og den ble nedlagt sommeren 2010. Avsetning av tømmeret er sikret gjennom at vår hovedeier Glommen Skogeierforening, også har ett stort eierskap i Moelven.

I dag ligger vår kjerneproduksjon på høvling og overflatebehandlet trelast der vi besitter en unik kompetanse. Vi legger stor vekt på at vi skal kjenne våre kunder og deres behov. Vårt mål er at kunder som kommer til oss også blir hos oss.

I dag er vi en av de største prosjektprodusentene i Norge innenfor spesialleveranser av trelastprodukter til utvendig bruk på ulike byggeprosjekter.

I nærområdet har vi et samarbeid med småskalaprodusenter for å dekke det «spesielle av det spesielle».

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.