Prosjektet

Vi har valgt å dele prosjektet i forskjellige bestanddeler for å gjøre det enklere å få oversikt over prosjektet med leverandører, produkter og aktører.

Prosjektet er dynamisk og det er enda elementer som ikke er valgt til prosjektet hvor det er åpent på leverandør og løsnings-siden.  Dette vil oppdateres som de ulike elementene blir valgt.