Bjelkelag

Bjelkelaget har vært og er utfordrende. Det er lange spenn som gjør at man må ha produkter med en stivthetsklasse komfort eller stiv komfort. Det er høye laster som vil føres fra bygget mot bjelkelaget.

Løsningen vi kom frem til var å belaste ståldrageren som er underliggende ved kjøkkentraseen mot verandaen,  for å slippe det lengste spennet fra bærevegg senter bygg Trollveggen mot ytterveggen. Punktlastene som blir på senter bærepunkt er relativt høye, men det er utregnet og tatt høyde for store laster og spenn på såleblokkene. Med trykkfasthet på 500 er det muligheter for å kunne laste underlaget med store laster. Bjelkelaget har en høyde på 400mm. Med dette vi vi få en effektiv høyde i garasjen på 2700mm.


Bjelkelaget forlagt i garasjen vil da spenne fra yttervegg mot ståldrager HEA 400 og videre over verandaen til yttervegg.