Reisverk

Konstruksjon

Konstruksjonen av reisverket er i I-bjelker og trebasert materialer. Hovedvegg er 300mm I-bjelke hvor det vil være behov av innforing grunnet inntrukket dampsperre. Dette for å trekke dampsperren innover i isolasjonssjiktet og hindre at det blir unødvendig mange hull og defekter på diffusjonssperren. Diffusjonssperren er et punkt som det ofte gjøres store feil ved. Man har mange eksempler hvor det er store vind- og kondenseringsproblemer som et resultat av manglende nøyaktighet rundt arbeidet med dette.

Vindsperren skal være den konstruksjonsdelen av bygget der man skal kunne sikre seg et tett bygg, Det er ved vindsperren man skal utføre en trykktest for hvordan man har klart utførelsen av vindtettingen. For å kunne oppnå tetthetsgraden som NS (Norsk Standard) krever for passivhus, trengs det stor nøyaktighet av utførende for å oppnå godt nok resultat.

Påforing reisverk vil være 36*98, med isolasjon Glava X-33. Vempro på utsiden og med krysslekting av 22 og e36mm for stående kledning.


Illustrativt er det liknende denne løsningen fra Glava som vi vil benytte oss av, løsning for skråtak, inntrukket dampsperre, pålekting. Løsning