Ventilasjon, smarthus, passivhus

Balansert ventilasjon fra Flexit

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft, og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft. Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig.

For bare noen få år siden var det vanlig å trekke den oppvarmede luften rett ut av boligen uten varmegjenvinning. I moderne boliger med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. På den måten reduseres behovet for nyproduksjon av energi og du tar vare på miljøet.

Forberedt for fremtiden

Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi enn det som er dagens krav, og myndighetene vil om få år innføre en grad av den såkalte passivhus-standarden. Det betyr at det skal brukes mindre energi til ventilasjon og oppvarming.

Kommentar skrevet av Knut Skogstad, Business development manager i Flexit AS

Passivhus er et høyaktuelt tema i media om dagen og det er mange meninger om dette. Flexit er Norges ledende leverandør av boligventilasjon og er svært opptatt av dette temaet. Vårt inntrykk er at debatten består av en del myter som kan avlives.

Men den består også av noen utfordringer som må tas på alvor. Bransjen har hatt voldsom utvikling de siste årene og vårt inntrykk er at bransjen tar disse utfordringene alvorlig. Dagens standard som leveres på boligventilasjon etter TEK 07 og TEK 10 er mer eller mindre allerede på plass og fyller kravene til passivhus. De løsningene Flexit leverer i dag klarer passivhuskravene.

Passivhus er ikke så annerledes som mange tror?
Vi har fått en passivhus standard i Norge(NS 3700) og det er bra at vi har fått en definisjon på hva passivhus er. Det som er viktig å være klar over er at passivhus bygger på TEK 10 i bunn og i tillegg setter noen strengere krav og noen tilleggskrav til energi.

En myte om passivhus som bør avlives er at man ikke kan åpne vinduer i passivhus. Dette er selvsagt feil og er også en vanlig misforståelse i ”vanlige” hus med balansert ventilasjon. Alle hus skal ha vinduer som kan åpnes for å gi ekstra utluftning og gjennomlufting sommerstid.