Tegninger over prosjektet

Det er en dynamisk prosess for å kunne komme frem til løsninger og skisser over bygget som skal bli en realitet. Det ble endel reviderete utgaver før vi tilslutt bestemte oss.