Teknisk

Her lanserer vi de tekniske løsningene som vi har valgt til vårt prosjekt. Tekniske løsninger vil inneholde elementer knyttet mot styringanlegg «Smarthus», vannbåren varme-anlegg, solfangeranlegg og ventilasjon.

Omtale og erfaringer vil bli delt utover i byggeprosessen.