Smarthus

I kriterier satt for å kunne optimalisere standarden til passivhus-standard, er det kostnadseffektivt med «smarthus»-teknologi i huset. Det for å kunne minimere og optimalisere energibruken. Med tekniske løsninger for nattsenkning, scenarioer for lysdimming f.eks. prosentvis dimming i forhold til uteforhold og lysforhold. Man har muligheten til å se på målt lux, og dermed satt effekt og behov av lysstyrke etter dette. Bevegelsedetektorer som automatisk begrenser antall timer på lyset når det ikke er personer tilstede.

Styring av persienner og markiser i forhold til lys- og vindforhold, komfyrvakter, ventilasjon, osv. Det er bare interessen, fantasien og økonomien som er begrensningene.

Dette er bare noen få eksempler man kan utnytte med å anvende «smarthus»-teknologi. I skrivende stund har vi ikke valgt leverandør av dette enda, men det er like rundt hjørnet. Vi har vært i kontakt med flere kompetende leverandører og det er hyggelig at de alle har positive tilbakemeldinger på vårt prosjekt, og ønsker å bidra. Valget vil være avgjørende på brukervennlighet, utseende, kompleksitet, økonomi og service.

Kriteriene og hvorfor valget ble gjort av den valgte leverandøren, vil vi komme tilbake til så snart som mulig.