Om passivhus

Passivhus er et begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Nå er kriterier for passivhus fastsatt i Norsk Standard både for boligbygninger (NS 3700) og yrkesbygninger (NS 3701). En samlet norsk byggenæring står bak.

(Om passivhus fra Norsk Standard)

Produktinformasjon:

I forbindelse med utarbeidelsen av NS 3701 utredet SINTEF Byggforsk og Norsk Lysteknisk Komité beregningsforutsetninger og verdier. Se underlagsrapporter til prNS 3701 (pdf-fil).

Har du spørsmål om passivhus, kan du ta kontakt med prosjektleder Thor Endre Lexow hos Norsk Standard.

Kriterier for passivhus

Norske passivhuskriterier for boliger er definert i standarden NS 3700 ”Kriterier for lavenergihus og passivhus – boligbygninger” (2010). Passivhusene må oppfylle fire krav:

  1. Krav til beregnet netto, oppvarmingsbehov
    Netto oppvarmingsbehov (romoppvarming) beregnes med klimadata for kommunen hvor boligen oppføres. Utgangspunktet for kravet er et oppvarmingsbehov på maksimalt 15 kWh/m2. Høyere oppvarmingsbehov tillates for oppvarmet bruksareal mindre enn 250 m2 og når årsmiddeltemperaturen er lavere enn 6,3 oC (tilsvarer ca Oslo-klima).
  2. Minstekrav til varmetapstall (samlet varmetap fra bygget gjennom klimaskjermen (vegger, tak, golv, vinduer og dører) og varmetap på grunn av luftlekkasjer og ventilasjon)
  3. Minstekrav til bygningsdeler og komponenter
  4. Krav til varmeforsyning. Beregnet mengde levert elektrisitet og fossilebrensel skal være mindre eller lik totalt netto energibehov fratrukket 50 % av netto energibehov til tappevannsvarming.

Tabellen under viser en mulig måte å oppfylle passivhuskravene i en enebolig. I passivhusprosjekter må man gjøre beregninger for hvert prosjekt, fordi bygningsutforming og regionalt klima påvirker hvordan kravene oppfylles.

Energitiltak Minstekrav Kravsnivå Kommentar
Golv på grunn 0,15 W/m2K 0,11 W/m2K 35 cm EPS
Yttervegg 0,15 W/m2K 0,11 W/m2K 40 cm isolasjon
Tak 0,13 W/m2K 0,09 W/m2K 45 cm isolasjon
Vinduer og dører 0,80 W/m2K 0,75 W/m2K 3-lags glass, isolert karm
Lekkasjetall 0,6 luftutveksling pr time 0,6 luftutveksling pr time Meget tett!
Varmegjenvinning 80% 82% God roterende varmegjenvinner