Soverom, sør

Nåværende verdier

Infomasjonen som er pesentert er fra inneklima fra vaskerommet. Bakgrunnen for å vise slik informasjon er å kunne gi informasjon og kunnskap om hvordan luftkvaliteten er på de stedene som er mål i huset. Den informasjonen som er tilgjengelig er CO2, Temperatur og Relativ Luftfuktighet.
Dette er faktorer som er avgjørende for inneklima i huset. Etterhvert som vi får mer informasjon om hvordan dette utarter seg med tanke på årstidene vil det være muligheter for å kunne trekke frem erdfaringdata i den innhentede informasjonen.

Temperatur

CO₂-nivå

Luftfuktighet