Stikkordarkiv: Glava

Prosessen videre, dampsperre og isolering

Damsperren er nå på plass og vi er i ferd med å lekte ferdig bygget i første etasje. For å lettegjøre trekking av teknisk og forhindre at vi perforerer dampsperren, er den inntrukket med pålekting 36*48. Vi har benyttet oss av kryssisolering med 36*48 for å oppnå best mulig isoleringsmengde og brytning av kuldebro.

Med å velge vår løsning i taket, lettegjør man også for å sette tekniske løsninger som downlights og kasser. Disse har som oftes et minimum på 50mm klaring. Med vår løsning vil man slippe etterisolering. Noe som gjør både arbeidsforholdene og isoleringen enklere og bedre.


Veggene har den samme påforing 36*48. Fokuset under denne prosessene er hele tiden å tenke tett bygg og minst mulig perforering.

Tanken på å snart være helt ferdig med isolering fryder og man ser frem imot neste del av installasjonen.

Isolering, Glava Extreme 33

Etter å ha nådd våre mål på både lekkasjetest og fuktighetsprøvene med god margin , har vi startet isolering av bygget. Vi har også begynt å se bygget mot en klassifisering som aktiv – eller plusshus. Med dette blir utvalget av materialer litt begrenset. Vårt valg ble Glava sitt produkt Glava Extreme 33, med en lamda på 0,033. Med vårt lekkasjetall vil det gi oss et beregnet energibehov årlig på 11KWh/m2, på dette stadiet.


Mengden av isolering på bygget er relativt mye, men den totale mengden av isolering i vegger og tak er ikke å regne som ekstreme. Veggene i 1 etasje vil være 300mm, inntrukket Glava dampsprerre og kryssisolering med 50mm.

Takkonstruksjon er 400mm med 50mm kryssisolering for å begrense kuldebroene i kontruksjonsvirke.

Bolig Enøk, fremtiden hus

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og det er gledelig at Bolig Enøk og Glava ønsket å bruke vårt prosjet i forbindelse med avholdt kurs i Halden. Her fikk vi muligheten for å vise de komponenter som er vi har valgt å benytte oss av i vårt prosjekt. Jeg fikk muligheten til å holde en introduksjon i forbindelse for vårt prosjekt og gi en beskrivelse av vårt konsept og fremgangsmåte for valget av produkter, leverandører, aktører og produsenter.


Vi takker for den positive tilbakemeldingen vi har fått av alle som var tilstede. Fordelen som ble fremhevet i forbindelse med dette prosjektet er at man har muligheten for å kunne bringe alle produkter i en helhet og ikke bare som bestandeler enkeltstående.

 

Glava Vempro

For å vindtette har vi valgt produktet fra Glava Vempro. Dette er et sikkert og gjennomprøvd produkt som er enkelt å arbeide med, kostnadseffektivt og sikkert.

Dette har blitt benyttet over garasjen og er sikret med en god gjennomlufting for å forhindre kondensproblematikk i dette området.


 

 

Glava Perimate

For å kunne fylle tilbake masser mot kjelleren var vi nødt til å forsegle og benytte et produkt som sikrer EPS Trollveggen, mot fukt og skader.

Valget var å benytte oss av produktet til Glava, Perimate. Med Perimate kunne vi enkelt lime platene mot veggen slik av vi fikk en bestandig overflate.

Perimate er enkelt å arbeide med og gir  et fuktsikkert alternativ enkelt, konstnadseffektivt og bestandig. En god løsning enten om det er til rehabilitering eller nybygg.  Man får dermed et produkt som gir en forhøynet isolasjonssikkerhet til en god pris.


Grunnmur

Grunnmuren er bygd i Trollveggen-elementer som er en robust, enkel og kostnadseffektiv måte å bygge vegg. Det er få bestandeler som gjør at man trenger lite verktøy for å arbeide med dette og man kommer enkelt inn i byggemetoden. Dette er et system som passer for både den profesjonelle aktøren, men også privatbyggeren.


Isolering mot grunnen

Isolering mot grunnen et et bestemt krav for å kunne oppnå passivhus-standard. Prosjekteringen i dette tilfelle gav en isolering mot grunn på 300 EPS 80, levert fra Glava.


Bygging av såle

For å kunne oppnå standarden passivhus, er vi avhengige av at det blir en brytning av kuldebroene inn mot huset og klimaskjermen.

For å kunne oppnå denne effekten, benyttet vi oss av elementer fra Glava som er konstruert nettopp for dette prosjektet. Konstruksjonsberegning er gjort av Grundmäklarna som har levert bestandeler av dette såleelementet for prosjektet.


Trollveggen første sjikt

Etter å ha støpt grunnlaget for veggen og dekket, var fremgangsmåten å begynne med ett lag med Trollveggen. Dette for å få et isolert sjikt mot dekket  som igjen fører til at vi ikke trekker med oss kuldebroen inn i bygget.

Her lager man grunnlaget for videre bygge av Trollveggen og det er et sterkt behov av å bygge presist og nøyaktig, hvis ikke vil disse feilene følge deg gjennom byggeprosessen.

Legger med litt forskjellige løsninger rundt sjiktet Trollveggen.

Såle-elementer

Leveransen av såleelementer er levert inn fra Glava. Med et samarbeid fra Grundmäklarna som har et stort segment innenfor EPS-løsninger.

Forskjellige elementer utifra hvor de skal passeres ift løsninger av sålen. Antall forskjellige elementer var;

  • Grunn såleelementer uten fiberplater,
  • Grunn såleelementer med fiberplater
  • Grunn garasjeinngang såleelementer
  • Grunn punktlast elementer med XPS 500,600, beregnede topplaster 120 KN

Armering av såle-elementene, benyttet Ø12mm armeringsstål av tre lengder i elementene. Med påliggende U-bøyler som ble stålbundet eller sveiset.

Armering av punktlast elementene ble  gjort etter egnen spesifikasjon og armeringsklargjøring.

Armering nedsatt for Trollveggen elementene ble satt med CC 200mm på veggen hvor vi skal tilbakefylle, CC ellers var satt til CC400. Bøyde vinkler av Ø12mm, L=300 og H=450.