Kategoriarkiv: Privatblogg

Flytsparkel, Schönox

Innstøping av vannbåren varme fra Høiax var aktuell på følgende rom; vindfang, vaskerom, bad  1 og bad 2. Håndteres med flytsparkel i to stadier. Flyte rett først for deretter å støte fall mot de aktulle slukene i våtrommene. Kravet er er at det skal være fall


mot sluk i forbindelse med våtrommene.

Til flytsparkel fikk vi assistanse fra Schönox, og med gleden av å kunne nytte seg av deres nye flytsparkelpumpe, gikk dette som en lek.

Produktene som ble benyttet er Schönox  TX og US. Første flyt gikk smertefritt og resultatet ble veldig bra. Neste steg er å velge fliser for å kunne bestemme mest fornuftige valg og utførelse av flytsparklingen.

Solfangere, Aventa

Nå har vi også installert panelene fra Aventa Solfangersystem. Med dette har vi et systemerfor å kunne utnytte solens energi både med solceller fra Solcellespesialisten og solfangere fra Aventa AS.


Solcellene har et total flate på 20kvm og med et «drain back»-system som er basert på en nærmest trykkløs løsning over solfangerne. Dette er en løsning hvor man drenerer tilbake til hovedtanken som er på hele 1600 liter.

Solceller, solcellespesialisten

Løsningene som vi har valgt til prosjektet som energiprodusenter er solceller og solfangere. Leveransen på solceller er ifra Solcellespesialisten med Carl Fredrik Strømberg. Med stor interresse for energieffektive løsninger og energibærenede løsninger var Solcellespesialisten et valg som vi ikke angrer på. Det har vært gode løsningsorientere tilbakemeldinger.


Anlegget som vi har montert til vårt konsept er et anlegg med kapasitet på 7,5KW. Et anlegg bestående av 30stk IBC Solar paneler på nesten 50 kvm med SMA inverter. Anlegget vil gi et funksjonelt bidrag til projektet og estetisk utrykk som er spennende.

Flexit, funskjonsbestemt trykkventil

Vi har hatt gleden av å nok en gang få Flexit på besøk. Denne gangen var det med prosjekteringsavdeligen på Flexit. Etter en kort fremføring av konseptet Grønn Linje og omvisning av noen fremtidige løsninger og produkter ble det tatt opp et viktig tema innenfor passivhus, eksisterende bygg og fremtidige med balansert ventilasjon.


Problematikken rundt kjøkkenvifte kapasiteten for anlegget for kompensering for pådraget fra kjøkkenventilatoren. Problemene er knyttet mot trykkforskjeller og ventilasjonsanlegg som har problemer med å tilføre nok luft inn i huset når kjøkkenventilatoren går for full kapasitet. Det ble diskutert løsninger rundt dette og for. Vi landet på en løsning hvor man har både en trykkvakt og en tilbakemelding på trinn som åpner en kompenseringsventil for ventilasjonen. Dette er enkelt en spjellventil 160mm Ø. Som vi i tillegg til de forenevnte kriteriene for åpning også overtyre med hjelp av HDL-systemet.

Denne løsningen er vi spent på og har store forhåpninger til.

HDL-Smarthus

Som leverandør av løsninger  til prosjektet i hht styring av komponenter, har vi valgt HDL-Nordic. De har utmerket seg som en dynamisk bedrift med et sterkt engasjement for å tenke nytt og utviklende, i en bransje som er i sterk utvikling. HDL er med deres produkter og tankemåte en av de spennende leverandører som vi har valgt å knytte oss til.

De har også mottatt vårt samarbeid med HIØ med et godt engasjement,  vist stor interesse for konseptet og hvordan vi skal utvikle dette videre.


Solskjerming, Nerli-Screens

Vi har valgt NerliGruppen som leverandør av Screens til vårt prosjekt. Med dette har vi et produkt som skal være med på å begrense innsyn, uønsket oppvarming, lysinnstråling og med mulighet for utsyn.

Vi har valgt en duk med relativt høy faktor for lysbegrensning. Dette vil være en aktiv faktor for å begrense uønsket oppvarming og lysinntrengning. Ulempen med å begrense dette vil også være at man mister utsyn. Med valgte duk har man selv med de ønskede egenskaper også fått beholde godt utsyn mot utsikten med duk nede.

På fremsiden, for å opprettholde det estetiske utrykket ønsket vi en ren overflate. Dette løste vi med å trekke screens inn på innsiden av kledningen.


 

Flexit, visning med prosjekteringsavdelingen

Prosjektet hadde en visning av boligen denne uken. Det var prosjekteringsavdelingen til Flexit og BoligEnøk som vi hadde gleden av å kunne vise fremdrift, utførelse og løsninger for. Det ble diskutert løsninger og det var et konstruktivt, informativ og løsningsorientert Flexit som var tilstede. Interessen for prosjektet var inspirerende og etter visningen var dette gjensidig. Det ble diskutert nye løsninger rundt ventilasjon, bl.a. problematikk ved kjøkkenventilator. Etter disse samtalene kunne vi bekrefte at vi hadde valgt en god og riktig løsning i vårt hus.

Det ble også sett på andre løsninger fra Flexit, som vi etterhvert skal implementere i prosjektet litt senere . Dette ser vi frem imot.

Takk for besøket!

 

Gips, teknisk og sjakt

Vi har begynt prosessen med å lukke vegger i huset. Etter flere kontroller skal det meste være ivaretatt med hensyn på det tekniske og tetthet.

Prosjektet er dynamisk. Noe som gjør at det hele tiden er nye betingelser og variasjoner som oppstår. Dette har hittil kunne løses på en enkel måte, men heretter vil det være en mer kompleks affære. For å kunne behandle eventuelle forandringer senere, har vi laget endel tekniske føringer og sjakter, selv om det nå medfører endel mer arbeid.

Gips er det fortrukne platematerialet som vi benytter oss av. Det er det enkelt å bearbeide, rask å sette opp og gir med godt håndverk gode resultater.

Akustikkplatene fra Gyproc, Gyptone, er vi i ferd med å montere ferdig og vi er meget fornøyd med resultatet.


Bærekrafig utvikling og utdanning

Grønn Linje med Bolig Enøk har fått gleden av å kunne vise frem konseptet  nok en gang. Denne gangen i forbindelse med hvordan Husbanken ønsker å bruke prosjektet til å demonstrere, måle og formidle energibruk og produksjon i hverdagen.

Det er opprettet samarbeid med Høgskolen i Østfold som vil arbeide med problemstillinger rundt formidling og utvikling videre. Vi har gleden av å ønske de første gruppene av studenter velkommen og ser frem imot et godt samarbeid.

 

 

Smarthus, prosjekthus

Som teknisk installasjon  har vi valgt å legge oss opp mot grensesnitt KNX, for å kunne treffe definisjonen «smarthus» . Med dette vil alt føres tilbake til hovedtavlen i bygget, sikringsskapet. Systemet kommuniserer via BUS og alle enheter som installeres i bygget kan lett legges til eksisterende BUS for kommunikasjon.

Funksjonene og mulighetene begrenses av fantasien og de økonomiske aspektene. Det er løsninger som er stabile og utprøvd, og som i vårt tilfelle  gir oss muligheten for lagring og bearbeiding av informasjon av huset og dets bestanddeler.