Stikkordarkiv: tetthet

Isolering, Glava Extreme 33

Etter å ha nådd våre mål på både lekkasjetest og fuktighetsprøvene med god margin , har vi startet isolering av bygget. Vi har også begynt å se bygget mot en klassifisering som aktiv – eller plusshus. Med dette blir utvalget av materialer litt begrenset. Vårt valg ble Glava sitt produkt Glava Extreme 33, med en lamda på 0,033. Med vårt lekkasjetall vil det gi oss et beregnet energibehov årlig på 11KWh/m2, på dette stadiet.


Mengden av isolering på bygget er relativt mye, men den totale mengden av isolering i vegger og tak er ikke å regne som ekstreme. Veggene i 1 etasje vil være 300mm, inntrukket Glava dampsprerre og kryssisolering med 50mm.

Takkonstruksjon er 400mm med 50mm kryssisolering for å begrense kuldebroene i kontruksjonsvirke.

Trykktesting, en viktig milepæl

Vi trykktesten boligen idag etter endel arbeid med klargjøring for dette viktige momentet for bygget og byggeprosessen. Ved å trykkteste på dette stadiet har man en god mulighet til forbedrende tiltak hvis man ikke er innenfor de gitte krav til enten TEK10 eller passivhusstandard. I vår spesifikasjon beregnet med Siemien, hadde vi beregnet med en verdi på 0,5 som er relativt lav spesifikasjon med tanke på lekkasjetall. Vi har hatt sterke mål om å klare dette, og har hele tiden hatt fokus på å skape en tett vindtetting for bygget.


Vi benyttet trykktester fra Flexit med en kapasitet på 1300m3/h. Med dette kunne vi ikke ha en lekkasje over 1 ettersom vi da ikke ville få noen måling i det hele tatt. Etter nøye tetting av alle eventuelle lekkasjepunkter var vi klare for testen. En byggherre med kryssede fingre fulgte spent med på resultatene.

Trykktesten ble påbegynt og straks fikk vi en indikasjon på at det var muligheter for lave lekkasjetall. Undertrykket kom momentant og etter opparbeiding og stabil trykk på 50Pa, var resultatet klart med lekkasjetall på 0,19.

Overrasket over resultatet kjørte vi flere tester, antall 8 identiske målinger med over- og undertrykk. Målet ved dette stadiet er oppnådd og dermed er vi klare for å gå videre i prosessen, isolering, kledning, osv.