Stikkordarkiv: Extreme33

Isolering, Glava Extreme 33

Etter å ha nådd våre mål på både lekkasjetest og fuktighetsprøvene med god margin , har vi startet isolering av bygget. Vi har også begynt å se bygget mot en klassifisering som aktiv – eller plusshus. Med dette blir utvalget av materialer litt begrenset. Vårt valg ble Glava sitt produkt Glava Extreme 33, med en lamda på 0,033. Med vårt lekkasjetall vil det gi oss et beregnet energibehov årlig på 11KWh/m2, på dette stadiet.


Mengden av isolering på bygget er relativt mye, men den totale mengden av isolering i vegger og tak er ikke å regne som ekstreme. Veggene i 1 etasje vil være 300mm, inntrukket Glava dampsprerre og kryssisolering med 50mm.

Takkonstruksjon er 400mm med 50mm kryssisolering for å begrense kuldebroene i kontruksjonsvirke.