Flexit ventilasjon

Bygg som oppføres etter dagens- og kommende standarder, er avhenging av god ventilasjon. Når tetthetsgraden kommer under 0,2, som vi tilstreber, er bygget avhengig av en balansert ventilasjon som gjør at inneklimaet blir mot optimalt. I godt isolerte hus, vil et av de største varmetapene være via ventilasjonsanlegget. Det er derfor avgjørende at man monterer ventilasjonsanlegg med god varmegjenvinning, i passivhus som vi har brukes Flexit AS

Ventilasjonen vår fra Flexit er prosjektert i flere steg og vi har en god margin i forhold til hva som er krav med både SFP og varmegjennvinning. Flexit har vært tålmodige og vi har grunnet flere forhold hatt variasjoner på tegninger og utforming på den teknisk delen av bygget.

Til gjengjeld har vi fått en gjennvinningsgrad på 84% og en SFP faktor på 1,2. FP faktoren er


det strømforbruket viftene har for å flytte en m3 luft, og er brukt som en faktor for å angi ventilasjonsaggregatets effektivitet. For å bedre de totale faktorene på ventilasjonsanlegget ,har vi benyttet oss av større spirorør og enklere føringsveier. Med større dimensjoner vil man ha muligheten til å begrense den totale motstanden i ventilasjonsanlegget og dermed bedre faktorene. 

Vi har kunnet nytte oss av større dimensjoner ettersom vi har konstuert de tekniske delene av bygget slik at føringsveiene er lett tilgjengelige og funksjonelle.

Vi har langt på vei nyttet oss av spiro- rør og lydfeller. Grunnen til dette er at de har bedre egenskaper knyttet til lydsjenanse og muligheter for senere service. Ofte nyttes det fleksible lydfeller og flexible kanaler. Vi har vurdert dette til at det ikke holder den bestandigheten som vi tilstreber, ei heller rengjøringsmuligheten av kanalnettet etter noen år.

Med spiro-rør og lydfeller er dette en mulighet ettersom dette er stålrør som er av kvalitet og er holdbare for å kunne kjøres rengjøringsutstyr gjennom.

Ventilasjonsanlegget skal benyttes kontinuerlig og det vli være bare et spørsmål om tid før vi vil være nødt til å gjennomrense anlegget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.